***

Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen

Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen on ohjattua kirjoittamista pienryhmässä. Vuosikymmenien ajan kehittämäni menetelmä pohjaa luoviin omaelämäkerrallisiin kirjoitusharjoituksiin.

Menetelmällä tähdätään kirjoittajan oman äänen ja tyylin kehittämiseen, itseyden taitojen ja kirjoittamisen taitojen harjoittamiseen. Nimestään huolimatta työskentely ei ole sidoksissa yhtenäisen elämäntarinan tai systemaattisen muistelutyön malleihin, vaan keskiössä ovat luovat harjoitukset. Keskeistä menetelmässä on yhteisöllinen kirjoittaminen: yhdessä ja rinnakkain kirjoittaminen.

Menetelmä palvelee kaikkea kirjoittamista: fiktiivistä kirjoittamista, omaelämäkerrallista kirjoittamista sekä tietokirjoittamista. Se soveltuu luovan kirjoittamisen ryhmiin sekä ammatillisiin kirjoittamisryhmiin.

Olen käyttänyt luovan omaelämäkerrallisen kirjoittamisen menetelmää mm. luovan kirjoittamisen yliopisto-opiskelijoiden ryhmissä (Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto), tietokirjoittajille suunnatuissa työpajoissa (Kirjan talon ja Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjahautomossa ”Tarinaa ja persoonaa tietokirjoittamiseen”, erilaisissa ammatillisissa kirjoittajaohjauksissa (journalistit, psykoanalyytikot, psykoterapeutit, humanistisen alan tutkijat). 

Menetelmä soveltuu myös kirjallisuusterapeuttiseen käyttöön (kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät).

 

Lisälukemista:

Päivi Kosonen (2014): Matkalla luovaan omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen – itsetuntemukseen ja kirjoittamisen iloon. – Kirjallisuusterapia 1/2014. [linkki: pdf-muodossa]

Päivi Kosonen (2014): Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opetukseen. – Kirjoittamisen taide ja taito. Toim. Emilia Karjula. Jyväskylä: Atena, 2014, 97–121.

Päivi Kosonen (2015): Creative autobiography. From self-knowledge to the teaching of writing. – Scriptum 2/2015 – https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46473