UUSI RYHMÄ: KASVUA KIRJAILIJOILLE

 

Aloitan lauantaina 4.3. kirjailijoille tarkoitetun kirjallisuusterapeuttisen kasvuryhmän. Tervetuloa niin proosaa kuin runoakin julkaisseet kirjoittajat!

Ryhmä on prosessipainotteinen eikä ensisijaisesti tähtää julkaisemiseen.

Ajatuksia, kokemuksia ja tunteita työstetään ryhmässä yhdessä – lukemalla, kirjoittamalla ja keskustelemalla luovien ja omaelämäkerrallisten kirjoitusharjoitusten pohjalta.

Ryhmässä toimitaan rennon tavoitteellisesti – oman kasvun, kirjoittamisen, tasapainon ja unelmien eteen.

Alkaa 4.3.2017 klo 11–15 Kirjan talo (Turku, Linnankatu 24), sen jälkeen 6.5., 5.8. 30.9., 18.11.

Ryhmän ohjaaja on kirjallisuusterapeutti, kirjoittajaohjaaja Päivi Kosonen (FT, dos.). Ohjaajalla on ratkaisukeskeisen psykoterapian (yet) koulutus.

Ryhmään otetaan max. 8 ihmistä.

Lisätietoa: http://ajatusmatka.net/

Ilmoittautumiset 20.2. mennessä: paivi.kosonen@ajatusmatka.net

Kurssimaksu: 375 e. – Kurssimaksusta maksetaan 150 e heti alussa, loppumaksu myöhemmin.

***

Kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät

Kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä on vuorovaikutuksellista ja ohjattua työskentelyä, jossa sanataidetta käytetään terapeuttisessa tarkoituksessa.

Tekeminen käsittää lukemista, kirjoittamista ja keskustelemista, usein myös kuvallisen materiaalin ja musiikin käyttöä. Kun kasvuryhmässä puhutaan luetusta runosta tai tarinasta, puhutaan tekstin herättämistä tunnoista minussa – minun mielessäni, minun sisäisissä korvissani, iholla, ruumiissa. Luetulla ei ole yhtä oikeaa tulkintaa.

Tavoitteena on tunteiden ja kokemusten sanallistaminen, asioiden ilmaiseminen omin sanoin. Sanat sanovat kuitenkin aina enemmän kuin ihminen tietoisesti tarkoittaa. Tämä mahdollistaa muutoksen. Kasvu on mahdollista, kun sanojen välille syntyy kirjallisuusterapeuttisessa prosessissa uusia yhteyksiä, uusia merkityksiä ja näkökulmia.

Ohjaajan ammattitaito, persoona ja vuorovaikutustaidot ovat tutkitusti tärkeitä muutoksen ja kasvun mahdollistajia. Tavoitteellisuus, tulevaisuus ja toivo ovat oman elämäni ja työskentelyni kulmakivet. Myös ryhmä tukee kasvua, kun kokemusten peilauspinta kasvaa. Työskentelyn pääpaino on turvallisessa ja luottamuksellisessa tämänhetkisyydessä, josta käsin mennyt ja tuleva voivat avautua uudella tavalla.

Kirjallisuusterapeuttiseen kasvuryhmään voit tulla kasvamaan itseksesi – yhdessä ja rinnakkain toisten kanssa. Voit tavoittaa kokemuksen omista äänistä, kun kirjoitat ilman kilpailua. Itseksi tuleminen voi tarkoittaa monia asioita. Usein se tarkoittaa virkeämmäksi ja eloisammaksi tulemista, kun aiemmin varjoon jääneitä persoonallisuuden puolia, tuntoja ja kokemuksia voidaan ryhmässä liittää osaksi itseä ja omaa elämää.

Kirjoittamisella ja lukemisella on tutkimusten mukaan hyvää tekeviä ja hoitavia vaikutuksia. Kirjallisuusterapeuttisia vaikutuksia ovat tutkimusten mukaan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen parantaminen, tunteiden sanallistaminen, stressin purkaminen, toiveiden ilmaisemisen taito, voimavarojen ja luovuuden, joustavamman mielen kehittäminen.

 

* Itsen ja muiden ymmärtäminen paremmin

* Luovuuden ja ilmaisemisen edistäminen

* Itsen arvostaminen ja lempeys itseä kohtaan

* Vuorovaikutus- ja ryhmätaidot

* Tunteiden ilmaiseminen ja jännitteiden purkaminen

* Selviytymisen ja jaksamisen tukeminen

* Muutoksen edistäminen

 

Itseä ja omaa elämää on vaikea tavoittaa kokonaan ja suoraan. Tästä syystä kasvuryhmässä tehdään luovia ja kokemuksellisia kirjoitusharjoituksia, joissa kokemuksia katsellaan epäsuoraan, poeettisen hämäryyden turvin tai vinosti tai viistosti, leikin ja fiktion avulla. Työskentely ei ole sidoksissa yhtenäisen elämäntarinan tai systemaattisen muistelutyön malleihin, vaan keskiössä ovat luovat harjoitukset.

Kasvuryhmän ohjaaja FT, dosentti Päivi Kosonen on ratkaisukeskeinen kirjallisuusterapeutti.