***

 Julkaisujani

 

Kirjallisuusterapia & Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen

Miten ja missä kirjoittaminen vaikuttaa? - Lumooja 2/2016, 14–17.

Creative autobiography. From self-knowledge to the teaching of writing. – Scriptum, 2/2015.

Matkalle luovaan omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen – itsetuntemukseen ja kirjoittamisen iloon. – Kirjallisuusterapia 1/2014, 9–12.

Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opetukseen. – Kirjoittamisen taide ja taito. Toim. Emilia Karjula. Jyväskylä: Atena, 2014, 97–121.

Kirjallisuudentutkimuksen alan julkaisuja

Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Café Voltaire -sarja, osa 2. Toimittaneet Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta & Eila Rantonen. Avain, 2009.

Tarinoiden paluu. Esseitä ranskalaisesta nykykirjallisuudesta. Café Voltaire -sarja. Toimittaneet Päivi Kosonen, Hanna Meretoja ja Päivi Mäkirinta. Avain, 2008.

Isokrateesta Augustinukseen. Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Atena, 2007.

Elämisen taidosta. Esseitä modernin kirjallisuuden tunnoista. Tampere UP, 2004.

Elämät sanoissa. Eletty ja kerrottu epäjatkuvuus N. Sarrauten, M. Durasin, A. Robbe-Grillet'n ja G. Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä. Tutkijaliitto, 2000. 

Toivon ja toivottomuuden romaanit Espanjan sisällissodasta. – !No pasarán! Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa. Toimittaneet Hanne Koivisto & Raimo Parikka. Helsinki: Työväen ja perinteen tutkimuksen seura 2014, 209–226.

Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opetukseen. – Kirjoittamisen taide ja taito. Toim. Emilia Karjula. Jyväskylä: Atena, 2014, 97–121.

Omaelämäkerrallinen kirjallisuus. – Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Toim. Outi Paloposki & H.K. Riikonen. Helsinki: SKS, 2013, 482–496.

Naistutkimus. – Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Toim. Outi Paloposki & H.K. Riikonen. Helsinki: SKS, 2013, 338–339.

Moderni omaelämäkerta kertomuksena. – Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Toimittaneet Samuli Hägg, Markku Lehtimäki & Liisa Steinby. SKS, 2009, 282–293.

Omaelämäkerrallisesta tyylistä. – Tutkija kertojana. Tutkimusprosessi, tunteet ja kirjoittaminen. Toimittaneet Johanna Latvala et al. Nykykulttuurin Tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto 2004, 341–356.

Käännekohdan retoriikkaa. Hämärä ja kirkas omaelämäkerrallisessa kirjoituksessa. – Kielen ja kirjallisuuden hämärä. Toimittanut Päivi Mehtonen. Tampere UP 2002, 110–130.

Nancy K. Miller. Elämä ja teokset. - Feministejä. Aikamme ajattelijoita. Toimittaneet Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen ja Marianne Liljeström. Vastapaino 2000, 239–254.

Muodottomat ja sukupuolettomat? Georges Perecin ja Nathalie Sarrauten katkonaiset kirjailijaomaelämäkerrat. – Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Toimittaneet Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen & Anni Vilkko. Vastapaino 1998, 103–124.

Subjekti. – Avainsanat. Feministinen käsitehistoria. Toimittaneet Anu Koivunen & Marianne Liljeström. Vastapaino 1996, 175–196.